Wywiad ze mną w prestiżowym magazynie Airbrush Step by Step

Pismo Airbrush Step by Step opublikowało na łamach swojego dwumiesięcznika wywiad ze mną oraz długi na 7 stron felieton na temat powstawania projektu przy malowaniu grafiki na Dodgu Challenger. Pismo ukazało się w całej europie w wersji niemieckojęzycznej oraz drugie wydanie anglojęzyczne ukazało się w czerwcu z zasięgiem na USA, itp.